Rozkosze, jakie mężczyzna czerpie z miłości, są o tyle uboższe od doznań kobiety, że niedostatek przyjemności mężczyzna rekompensuje mnogością przygód.

Hymn Działkowców −  

WITAMY NA STRONIE ROD DĄBROWSKIEGO W POZNANIU


AKTUALNOŚCI

Nowy Regulamin ROD
  Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie znowelizowany Regulamin ROD, który obowiązuje nie tylko członków PZD, ale wszystkie osoby przebywające na terenie ROD. Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 295/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. zadecydował, by wydrukować go w nakładzie odpowiednim do ilości wszystkich działkowców posiadających prawo do działki ROD PZD.
  Znowelizowany Regulamin ROD został już przekazany do wszystkich okręgów skąd zarządy ROD mogą odbierać w ilości właściwej dla ilości działkowców w ogrodzie.
Zwróć się do zarządu po swój egzemplarz regulaminu.


     Nowelizacja podyktowana została koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych. Zmiana nie polega jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmuje również korektę niektórych przepisów i stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
  Przyjęta nowelizacja regulaminu ROD zacznie obowiązywać w swojej zasadniczej części
od 1 stycznia 2019 roku. ( zobacz co się zmieniło )

 

Zmiana Siedziby Biura OZ
  Dotychczasowa siedziba Biura Okręgu mieszcząca się przy ul. Langiewicza od dnia 3 grudnia 2018 r. przenosi swoją siedzibę na ul. Wilczak 16 w Poznaniu.
W związku z przeprowadzką Biuro OZ PZD w dniach 26-30.11.2018 będzie nieczynne.

 

Śmieci coraz bardziej w cenie.
  Zmiany legislacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku, a wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 6 marca 2017 roku zmieniają rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. ( Rozporządzenie )
  Do końca 2017 roku opłata za składowanie odpadów (przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego) wynosiła 24,15 zł za tonę. Obecnie od 1 lipca br. wzrost nastąpił bagatela o ok. 600 procent

I tak:
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU
  1. w 2018 wynosi 170,00 zł za tonę,
  2. w 2019 ma wynosić 220,00 za tonę,
  3. a w 2020 - 270,00 zł za tonę odpadów.
 Jak łatwo zauważyć w ciągu dwóch lat cena za wywóz odpadów wzrośnie o ponad 1000 procent
Na razie nie dotyczy to GOAP-u ale niebawem zacznie
Niewykluczone więc, że lipcowe podwyżki spowodują również wzrost opłaty ogrodowej.
( zobacz też wywóz naszych odpadów )

PS:
  UE nakazuje by do dnia 31 grudnia 2020 r.,że Polska musi osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych.
  Obowiązujące rozporządzenie przewiduje podwyższenie stawek opłat za składowanie wybranych rodzajów odpadów, które powinny trafiać do procesów odzysku i recyklingu, a nie na składowisko.
 Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, powinno polegać w szczególności na wykorzystaniu surowców wtórnych w wyniku selektywnego ich zbierania przez właścicieli nieruchomości i powinna przyczyniać się do obniżania ponoszonych opłat, a nie wręcz odwrotnie.
  Wniosek z takiego działania nasuwa się sam − czym lepiej staramy się działać na rzecz ochrony środowiska, tym drożej płacimy.

 

Źle się dzieje w państwie duńskim cd...
    Okazało się, że zamieszczony poniżej artykuł wywołał duże zainteresowanie. Kolejne nadesłane osobiste spostrzeżenia działkowców. Komentarze pod zdjęciami.

 

Źle się dzieje w państwie duńskim
  Szanowni użytkownicy działek ROD Dąbrowskiego!
  Wyposażenie, które zakupiliście na własną działkę bezspornie stanowi Waszą własność, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, iż śmieci, które wyprodukowaliście na swojej działce również stanowią Waszą własność i nie należy podrzucać ich na część wspólną ogrodu ROD.
Praca gospodarza nie polega na sprzątaniu po działkowcach.
   Musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż za porządkowanie terenu wspólnego płacimy wszyscy, ale chociażby jedna osoba z brakiem subordynacji będzie generować dodatkowe koszty i za tą jedną osobę my wszyscy właśnie zapłacimy. (nie mówiąc już o tym, jak zgubnie tego rodzaju działania wpływaj na estetykę naszego ogrodu)
   Wiele się mówi o obniżeniu kosztów utrzymania ogrodu, ale tego rodzaju działania nie sprzyjają ich obniżeniu, a wręcz przeciwnie.
   Działki 24 i 72 proszone są o usunięcie swoich śmieci z części wspólnej ogrodu.
Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie co pozostawił, to publikuję na zdjęciach.
   Zadbajmy nie tyko o własną działkę, ale również o teren wspólny z którego wszyscy przecież korzystamy.

 

Wodomierze zakładane przez Działkowców
  W niektórych składanych wnioskach związanych z wymianą wodomierzy nie wypełniono rubryki "rok legalizacji GUM" Proszę uzupełnić złożone wnioski.
Przypominam, że plomba GUM (Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM) w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody.) mówi o roku legalizacji wodomierza. Od roku legalizacji liczony jest czas do następnej wymiany, a nie od daty założenia. Dlatego ważne jest aby ta rubryka była wypełniona.

    Lista liczników, które do tej pory nie zostały jeszcze wymienione w 2018 r.( zobacz czy musisz wymienić )

 

Nowy Statut PZD - 28.03.2018
  Obowiązuje od 23 lutego 2018r. W stosunku do artykułów §40; §60; §144 nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. ( Czytaj więcej )

W odniesieniu do starego, nowy statut zwiększył swą objętość o dodatkowe 10 stron zapisów.

Zarejestrowany Nowy Statut PZD zrodzi zapewne dostosowanie pozostałych przepisów związkowych, a w szczególności Regulaminu. Jedną z wielu zmian jest m.in. przywrócenie możliwości uchwalania przez walne zebranie prac na rzecz ogrodu.

Uwaga Zarząd: Obowiązują już nowe skorygowane wzory deklaracji członkowskich,które w najbliższym czasie zostaną na stronie uzupełnione.

 

Duże zmiany w postępowaniach administracyjnych.
  Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która w znaczący sposób wpłynie na postępowania prowadzone przed organami administracji publicznej. Zmiany te mogą mieć znaczenie zarówno dla działkowców, którzy mogą być stronami takich postępowań (np. w sprawach dotyczących usunięcia drzewa na działce lub przed PINB), jak i organów PZD.
( Warto przeczytać )

 

Czytaj więcej >>>

 

Uwaga!
Witryna nasza używa najnowszego arkusza stylów CSS3. W związku z tym, jedyną przeglądarką, która ten styl interpretuje w sposób poprawny jest Firefox inne mogą wyświetlać stronę nieprawidłowo i nie pytaj dlaczego.
To tyle słowem wstępu. Teraz zapraszam film: ( Zobacz ja wyglądają nasze ogródki )