<<< wstecz

 

Dokumentacja
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w ROD „im.gen.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2014 roku
 
 1. Uchwała Nr 01
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2013 r.
 2. Uchwała Nr 02
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2013 r.
 3. Uchwała Nr 03
  −w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2013 roku
 4. Uchwała Nr 04
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD w 2013 r.
 5. Uchwała Nr 05
  − w sprawie opłaty na rzecz ogrodu
 6. Uchwała Nr 06
  − w sprawie wysokości opiaty energetycznej na rok 2014.
 7. Uchwała Nr 07
  − w sprawie opłaty eksploatacyjnej za liczniki wody i liczniki elektryczne.
 8. Uchwała Nr 08
  − w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku w ROD im. gen. H. Dqbrowskiego w Poznaniu w 2014 r. i ekwiwalentu za niewykonane prace.
 9. Uchwała Nr 09
  − w sprawie planu pracy na 2014 rok
 10. Uchwała Nr 10
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 01 do 18 stycznia 2014 r.
 11. Uchwała Nr 11
  − w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej ROD im. gen. Dąbrowskiego w Poznaniu.

 

<<< wstecz