<<< wstecz

 

Dokumentacja
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w ROD „im.gen.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2015 roku
 
 1. Uchwała Nr 01
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r. oraz sprawozdania za kadencję.
 2. Uchwała Nr 02
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 3. Uchwała Nr 03
  −w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 4. Uchwała Nr 04
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.
 5. Uchwała Nr 05
  − w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.
 6. Uchwała Nr 06
  − w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD im. gen. J.H.Dąbrowskiego w Poznaniu oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 7. Uchwała Nr 07
  − w sprawie planu pracy na 2015 rok i programu działania na okres kadencji 2015 - 2019.
 8. Uchwała Nr 08
  − w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
 9. Uchwała Nr 09
  − w sprawie preliminarzy finansowych na rok 2015 rok

 

<<< wstecz