<<< wstecz

 

Dokumentacja
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w ROD „im.gen.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 roku
 
 1. Uchwała Nr 01
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 roku
 2. Uchwała Nr 02
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
 3. Uchwała Nr 03
  −w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROD im. gen. Dąbrowskiego w Poznaniu.
 4. Uchwała Nr 04
  − w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia
 5. Uchwała Nr 05
  − w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w tym partycypacji finansowej działkowców.
 6. Uchwała Nr 06
  − w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.
 7. Uchwała Nr 07
  − w sprawie planu pracy na 2017 rok.
 8. Uchwała Nr 08
  − w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 rok.
 9. Uchwała Nr 09
  − w sprawie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2017 roku.

 

<<< wstecz