<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 03/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu
ROD im. gen. Dąbrowskiego w Poznaniu.

§1

Walne Zebranie członków ROD im. gen. Dąbrowskiego w Poznaniu postanawia uzupełnić stan członków Zarządu ROD.

§2

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Zarządu ROD im gen. Dąbrowskiego w Poznaniu powołano:Pana Andrzeja Trochowskiego

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz