<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 07/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie planu pracy na 2017 rok

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

plan pracy na rok 2017

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

Załącznik:

  1. Plan pracy

 

<<< wstecz