<<< wstecz

 

Dokumentacja
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w ROD „im.gen.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu
z dnia 22 kwietnia 2018 roku
 
 1. Uchwała Nr 01
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2017 roku
 2. Uchwała Nr 02
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.
 3. Uchwała Nr 03
  − w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia
 4. Uchwała Nr 04
  − w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w tym partycypacji finansowej działkowców
  (pn. budowa sieci wodociągowej w ogrodzie)
 5. Uchwała Nr 05
  − w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.
  (pn. budowa altany w ogrodzie)
 6. Uchwała Nr 06
  − w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.
  (pn. budowa drogi dojazdowej)
 7. Uchwała Nr 07
  − w sprawie planu pracy na 2018 rok.
 8. Uchwała Nr 08
  − w sprawie preliminarzy finansowych na 2018 rok.
 9. Uchwała Nr 09
  − w sprawie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2018 roku.
 10. Uchwała Nr 10
  − w sprawie planu zagospodarowania ogrodu.
 11. Uchwała Nr 11
  − w sprawie regulaminu sieci energetycznej
 12. Uchwała Nr 12
  − w sprawie regulaminu korzystania z sieci wodociągowej
 13. Uchwała Nr 13
  − w sprawie zasad korzystania z pojemników na śmieci.
 14. Uchwała Nr 14
  − zasady budowy i modernizacji altany.
 15. Uchwała Nr 15
  − w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego.
 16. Uchwała Nr 16
  − w sprawie ilości gołębi hodowanych na działkach.

 

<<< wstecz