<<< wstecz

 

Dokumentacja
Walnego Zebrania Sprawozdawczo &minus Wyborczego
członków PZD w ROD „im.gen.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2019 roku
 
 1. Uchwała Nr 01
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji
 2. Uchwała Nr 02
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2018 roku
 3. Uchwała Nr 03
  − w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.
 4. Uchwała Nr 04
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 r. oraz za okres kadencji.
 5. Uchwała Nr 05
  − w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 6. Uchwała Nr 06
  − w sprawie wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) na kadencję.
 7. Uchwała Nr 07
  − w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019
 8. Uchwała Nr 08
  − w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej − opłata energetyczna w roku 2019
 9. Uchwała Nr 09
  − w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019
 10. Uchwała Nr 10
  − w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 − 2022.
 11. Uchwała Nr 11
  − w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok.
 12. Uchwała Nr 12
  − w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.
 13. Uchwała Nr 13
  − w sprawie przepisów porządkowych.

 

<<< wstecz