Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. — Platon

<<< wstecz

 

Programy i uchwały pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej
 
  1. Fundusze unijne dla ROD - 18.09.2015
    − PZD jako stowarzyszenie może występować o środki unijne dla ogrodów. Informacja zawiera aktualne programy operacyjne, z których ROD mogą starać się o fundusze
  2. Uchwała NR 3/XXX/2015 KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 25 czerwca 2015 r.
    − w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD
  3. Uchwała NR 4/XXX/2015 KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 25 czerwca 2015 r.
    − w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych? - 15.02.2016

 

<<< wstecz