Jeśli nie chcesz, aby na staroć dzieci oddały cię do Domu Starców, zawczasu oddaj je do Domu Dziecka.

OPŁATY I KOSZTY W ROD

Zestawienia zużycia i ponoszonych kosztów w poszczególnych latach.

Opłaty zatwierdzone przez Walne Zebranie, KR, OZ i Zarząd ROD

Zużycie wody

Zużycie energii

Wywóz odpadów zielonych i odpadów BIO