WYWÓZ ODPADÓW

Obowiązkowa segregacja odpadów od 1 września 2020 r. − 31.08.2020r.
Od 1 września 2020r. selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości − nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje poniżej:

1) 2020_05_18 - pismo ZM GOAP dot. zmian dla ROD...
2) Załącznik nr 1 - System gospodarki odpadami ROD...
3) Załącznik nr 2 Informacja dla ROD - system od 1 września 2020 r....

W myśl nowych przepisów Zarząd został zobligowany do zakupu własnych pojemników na śmieci,(zostały już kupione) co generuje dodatkowe koszty utrzymania ROD.

  Miesięczny koszt wywozu odpadów  
Rodzaj pojemnika Cena za wywóz
jednego pojemnika
Ilość wywozów
w m-c
Koszt wywozu
w m-c
Pojemnik 1100 l - mieszane 58,21 4 232,84
Pojemnik 1100 l - papier 58,21 2 116,42
Pojemnik 1100 l - plastik 58,21 4 232,84
Pojemnik 1100 l - bio 58,21 2 116,42
Pojemnik 360 l - szkło 19,05 2 38,10
Całkowity koszt wywozu w m-cu 735,62

Jeśli użytkownicy działek nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to w drodze decyzji na właściciela nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości czterokrotnej za pojemnik.

UWAGA! W ramach pobranych opłat ZM GOAP nie zapewnia odbioru odpadów wystawkowych z terenu nieruchomości niezamieszanych (w tym ROD).

APELUJEMY O PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ŚMIECI.