WYWÓZ ODPADÓW

Miesięczny koszt wywozu odpadów (2022)
UWAGA! Zmiana stawek od lipca 2022 r. - łączny miesięczny koszt wywozu wzrasta o blisko 75%.
Rodzaj pojemnika Cena za wywóz
jednego pojemnika
Ilość wywozów
w m-c
Koszt wywozu
w m-c
Pojemnik 1100 l - mieszane 101,75 4 407,00
Pojemnik 1100 l - papier 101,75 2 203,50
Pojemnik 1100 l - plastik 101,75 2 203,50
Pojemnik 1100 l - bio 101,75 2 203,50
Pojemnik 360 l - szkło 33,30 2 66,60
Całkowity koszt wywozu w m-cu 1084,10

Apelujemy o prawidłową segregację śmieci - brak segregacji skutkować może nałożeniem kar, którymi zostaniemy obciążeni jako działkowcy.

Informacja na stronie UM Poznania odnośnie zmiany stawek za wywóz odpadów >>
Nowy harmonogram wywozów - od 1 lipca 2022 r. >>