ZARZĄD ROD

Skład osobowy organów ROD im.gen. H.Dąbrowskiego

Zarząd ROD

Prezes − Michał Śniegowski
V-ce - Prezes − Marian Kryzel
Skarbnik − Małgorzata Leszczyńska-Piątkowska
Sekretarz − Mateusz Słupiński
Członek − Jacek Liersch

Komisja rewizyjna

Przewodniczący − Paweł Kozioł
Wiceprzewodniczący − Krystyna Sorbian-Góral
Członek − Stanisław Woźniak

Gospodarz − Brak (osoby chętne podjąć się roli gospodarza zapraszamy do kontaktu z zarządem)

ZEBRANIA ZARZĄDU

Termin zebrań zarządu.

Zebrania zarządu odbywają się cyklicznie, w ostatni czwartek miesiąca od g.17:00.

UCHWAŁY

Uchwały podjęte na walnych zebraniach.
 1. Rok 2020
  − W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2. zarząd ROD uchwałą z dnia 1 lipca 2020 r. podjął decyzję o odstąpieniu od organizowania Walnego Zebrania w roku 2020.
 2. Rok 2019
  − Walne Zebranie Sprawozdawczo − Wyborcze członków ROD z dnia 14 kwietnia 2019 roku.
 3. Rok 2018
  − Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD z dnia 22 kwietnia 2018 roku.
 4. Rok 2017
  − Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD z dnia 23 kwietnia 2017 roku.
 5. Rok 2016
  − Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD z dnia 24 kwietnia 2016 roku.
 6. Rok 2015
  − Walne Zebranie Sprawozdawczo − Wyborcze członków ROD z dnia 26 kwietnia 2015 roku.
 7. Rok 2014
  − Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD z dnia 26 kwietnia 2014 roku.

WYBRANE DOKUMENTY USTANOWIONE PRZEZ ZARZĄD

 1. Uchwała Nr 141
  − z 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia pompy abisynki do ogrodowej sieci wodociągowej na sezon 2017 celem zwiększenia ciśnienia w układzie, a jednocześnie uzyskania oszczędności finansowych.