Awaria Wodociągu - kwiecień 2017

Radość z nowo wybudowanej drogi nie trwała długo. W dniu 8 kwietnia, kiedy puszczona została woda w ogrody pękła rura. I gdzie? Właśnie pod nową drogą. Wszystkie środki finansowe jakie zarząd zgromadził poszły w inwestycję drogi, a na awarię rurociągu już nie ma. Dzięki zaangażowaniu działkowców, każdy wykonał wykop wzdłuż swojej działki co znacznie obniżyło koszty. Dzięki takiemu działaniu można było wykonać całkowicie nową nitkę, gdyż pozostał tylko koszt zakupu materiału.

(1/13): Jest 8 kwietnia 2017r i jak co roku Marian puszcza wodę.
(2/13): I jak co roku na kilku działkach mamy taki efekt.
(3/13): Miejsce wycieku z pod drogi.
(4/13): Miejsce wycieku z pod drogi.
(5/13): Jeden z dwuch wykopów w celu odcięcia głównego zasilania.
(6/13): Jeden z dwuch wykopów w celu odcięcia głównego zasilania.
(7/13):
(8/13): Nowe obejście wyciętego odcinka.
(9/13):
(10/13):
(11/13):
(12/13): Na wyciętym odcinku Rura jest tak zakamieniona, że woda płynie tylko połową jej średnicy.
(13/13): Na wyciętym odcinku Rura jest tak zakamieniona, że woda płynie tylko połową jej średnicy.<br>Zakamienienie rury powoduje bardzo duże opory na przesyle wody.