Gdy mężczyzna i kobieta się pobiorą, stają się jednym ciałem; pytanie tylko czyim?

INFORMACJE

Wywóz śmieci z ROD
  Grafik odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach z ROD na 2018r.
( Pobierz )

Wykaz niedziel handlowych w 2019 roku
  W 2019 roku handel będzie dozwolony tylko w 15 spośród 52 niedziel, zakupy zrobisz tylko w jedną niedzielę miesiącu, a w 2020r. zostanie wprowadzony całkowity zakaz handlu w niedziele.
( Pobierz kalendarz )

Na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Firmy Asenizacyjne
  Wykaz Firm (stan na dzień 03. 07. 2017 r.) które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.)
( Zobacz wykaz )

Nowe zasady przyznawania odznaczeń w PZD
  Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 10 sierpnia 2017 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania odznaczeń związkowych.
  Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.
( Czytaj więcej )

Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - (stan na dzień 03.01.2017r.)
  Krajowa Rada PZD co roku zachęca walne zebrania członków PZD w ROD do podejmowania uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych w ROD. Aby pomóc ogrodom w realizacji tych zadań, KR PZD opracowała szczegółowe wytyczne w zakresie przeprowadzenia w ogrodzie budowy bądź modernizacji infrastruktury ogrodowej.
( Czytaj więcej )

Komunikat KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD - (stan na dzień 06.06.2017r.)
  W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.
( Czytaj więcej )

Segregacja śmieci 2017: nowe kolory pojemników i worków na śmieci.

Od 1 lipca 2017 nowe przepisy obligują nas do segregowania śmieci na pięć rodzajów:

  1. Do niebieskich pojemników/worków trafiać ma papier, tektura, gazety.
  2. W zielonych lądować ma szkło, czyli głównie czyste butelki i słoiki. (nie wrzucany żarówek czy szyb.)
  3. Do żółtych wrzucamy metale i tworzywa sztuczne.
  4. Pojemniki brązowe przeznaczone są na nową frakcję, tzw. bioodpady, czyli odpadki z kuchni.
  5. Ostatni rodzaj pojemników (których koloru przepisy nie regulują) będą właściwe dla odpadów niemieszczących się w innych kategoriach, tzw. zmieszanych.
I tak:
  1. 1 lipca 2017 - Dzień wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO)
  2. do 31 grudnia 2017 - czas na odpowiednie oznakowanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych
  3. do 30 czerwca 2022 - czas na wymianę pojemników na nowe zgodne z systemem WSSO
I pamiętaj, że sortowanie, to jest Twoje dziś zadanie! ( Pobierz zasady )