" Mężczyznom przystoi ubiór niedbały.— Owidiusz"

Tutaj można się wyżalić, pochwalić lub ogłosić

ADMIN LOGIN

password: