<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 02/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.

§1

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz