<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 09/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2017 roku.

§1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. gen H.Dąbrowskiego w Poznaniu obradujące w dniu 23-04-2017 r., na podstawie §4 pkt 3 uchwały nr 36/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej. w rodzinnych ogrodach działkowych postanawia uchwalić wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w roku 2017 w kwocie 5 000,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz