<<< wstecz

 

Dokumentacja
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w ROD „im.gen.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2016 roku
 
 1. Protokół
  − Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ROD z dnia 24 kwietnia 2016 roku.
 2. Sprawozdanie
  − Sprawozdanie Zarządu ROD za rok 2015.
 3. Uchwała Nr 01
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015 roku.
 4. Uchwała Nr 02
  − w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
 5. Uchwała Nr 03
  −w sprawie planu pracy na 2016 rok.
 6. Uchwała Nr 04
  − w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 7. Uchwała Nr 05
  − w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok.

 

<<< wstecz